Jogos önvédelem

Büntető törvénykönyv 29.§

1 Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

2 Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi túl, mert azt ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen felismerni.

3 A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt korlátozza az elhárítás szükséges mértékének felismerésében.

(hatályos: 1978. Évi IV. törvény)

Magyarázat

A jogos védelem tehát abból meríti „megengedettségét”, hogy a jogosan védekező támadást hárít el, amit egyébként állami szervek (pl.: rendőrség) lennének kötelesek elhárítani.

A jogos védelem „intézett” vagy „közvetlenül fenyegető jogtalan támadás” ellen gyakorolható. A fenyegető támadás lényegében nem más, mint támadással való fenyegetés, vagyis támadásra utaló magatartás kifejezése. A fenyegetettség csak akkor állja meg a helyét, ha a támadó és a védekező térben egymás közelében vannak és a támadó a támadást azonnalra ígéri, vagy olyan cselekményt hajt végre, amelyből a támadás azonnali megindítására lehet következtetni. 

Mindezeknek ténylegesen fenn kell állnia, ugyanis nincs jogos védelmi helyzetben az, aki csak arra következtet, hogy megakarják támadni, a támadásnak vagy a fenyegetésnek tényszerűen kell fennállni. ( pl.: az nem lehet indok, hogy : „Azt hitten, azért kotorászik a zsebében, mert kést akar rántani, hogy leszúrjon.”)

A támadásnak szükségképpen nem kell személy ellen irányulnia, irányulhat közérdek (pl.: középületet akar valaki felgyújtani), illetőleg a védekező vagy más javai ellen is. (pl.: más személy ajtaját feszegető betörő, zsebtolvaj stb.)

Tehát a jogos védelem nem kizárólagos „önvédelmet” jelent.

Nincs jogos védelmi helyzetben:

  • aki tettlegességgel provokálja ki a támadást. A becsületsértés (egymás illetve egymás édesanyjának sértegetése) nem ok a támadásra. Ez nem provokálás.
  • aki maga is a „jogtalanság talaján áll”. Pl.: kölcsönös dulakodás esetén.
  • egyik fél sem kocsmai verekedések alkalmával, még akkor sem, ha az egyik fél a másik fölébe kerekedik. (Kocsmának számít minden olyan hely, ahol szeszes italt szolgálnak fel).

Ellenben nem beszélhetünk kölcsönös verekedésről, ha a támadó részéről a bántalmazás kezdettől fogva kitartó és a vádlott kizárólag a támadás elhárítása érdekében folyamodott tettlegességhez.

Szükségesség: Ha lehet, ki kell kerülni a konfliktust, ha az elkerülhetetlen, a Magyar jogrend elismeri a jogtalan támadás elleni védekezés szükségességét, tehát általában nem terheli menekülési kötelezettség a megtámadott felet.

Arányosság: Csak olyan mértékű sérelem okozható, mint amilyennel a támadás fenyegetett. Ha ezt a mértéket a védekező túllépi, a „többletsérelemért” felel. Az arányosság megítélésénél nagy szerephez jutnak az esemény körülményei, illetve a védekezésként használt eszköz.

Tehát például a pusztakézzel indított támadást, amely rendszerint „csak” testi sértést okoz, nem lehet élet kioltására alkalmas eszköz (pl.: kés, bot, stb.) használatával elhárítani. Amennyiben több támadó van vagy a védekező jóval gyengébb fizikumú, esetleg idős és nem várható el tőle, hogy valamilyen eszköz használata nélkül hárítsa el a támadást, úgy ő jogosan jár el. Amennyiben a támadás az életünket veszélyezteti, élet kioltására alkalmas tárggyal támadnak, úgy a védekezés akkor sem aránytalan, ha az a támadó életébe kerül. Továbbá nem minősül aránytalannak erőszakos nemi közösülés elhárítása esetén kifejtett gyilkolási cselekmény sem.

Szükséges mérték túllépése a 29.s (2) illetve (3) alapján nem büntethető, illetve a büntetés korlátlanul enyhíthető. Azonban ezt az összes körülmény beható vizsgálata dönti el, mert ez gyakorlatilag emberölésnek minősül. Itt a bíróság az élettapasztalatra van tekintettel. Azt elemzi, hogy a megtámadott megijedhet-e annyira, hogy a védekezés mértékét felismerni tudja. De ezen bekezdések nem vonatkoznak arra az esetre, ha a támadó már befejezte a támadást és a „védekező” utána is folytatja a „védekezést”.

A harcművészeteket (EBMAS Wing Tzun Kung Fu-t) gyakorlók igen szigorú megítélés alá esnek a jogos védelmi helyzet elbírálásakor. Kiemelten az arányosság és a szükségesség felismerése terén, hiszen a harcművész teste maga a fegyver – neki nincs szüksége késre vagy pisztolyra ahhoz, hogy ember életet oltson ki, valamint elvárják tőle a szükséges mérték felismerését, lévén, hogy hosszú évek óta gyakorolja a küzdelmet. Továbbá nehezen hiszik el a harcművésznek, hogy azért okozott halálos sérülést, mert megijedt.

Konklúzióként tehát annyi, hogy mindenki komolyan mérlegeljen és gondolkozzon, mielőtt bármilyen konfliktusba keveredik, mert a tét óriási.